Samouravnavanje čustev in odnosov

Samouravnavanje čustev in odnosov

V projektu ATS STEM je sodelovala skupina učiteljic, ki je raziskovala možnosti za spodbujanje socialno-čustvenega učenja učenk in učencev. V strokovni literature je opisanih vrsta modelov področij socialno-čustvenega učenja, eden najbolj razširjenih je model CASEL[1] (Borowski, 2019), ki osvetljuje 5 ključnih področij socialno-čustvenih kompetenc: samozavedanje, samouravnavanje, socialno zavedanje, socialne veščine ter odgovorno sprejemanje odločitev. Kot rezultat dela teh učiteljic je nastala vrsta zanimivih dejavnosti, ki so zbrane v publikaciji SAMOURAVNAVANJE ČUSTEV IN ODNOSOV – Ideje za spodbujanje socialno-čustvenih veščin učencev, nastale v projektu ATS STEM (2019–2022). Publikacija je priloga publikacije Razvijanje prečnih veščin na STEM-področju s formativnim spremljanjem in digitalno tehnologijo (dostopna tukaj).

Zbrani primeri spodbujajo pouk, zasnovan na načelih formativnega spremljanja, zato so sestavljeni iz več korakov. Eksplicitno so zapisani: 1) nameni učenja, 2) kriteriji uspešnosti, 3) dejavnosti, v katerih se učenec uči, uri veščine in zbira dokazila o napredku, ter 4) samovrednotenje v skladu s kriteriji uspešnosti (ki jih učenec podpre z dokazili). Proces predpostavlja še vsaj en pomemben element, namreč konstruktivno povratno informacijo učencu, ki jo poda bodisi učitelj bodisi učenci. Le-ta se kot rdeča nit vije skozi vse dejavnosti, četudi ni eksplicitno zapisana v navodilih učencem: predpostavka je, da učitelj nenehno koordinira in organizira proces, spremlja učence, daje povratne informacije, ki so vsebinske in predstavljajo spodbudo, da učenec svojo dejavnost ali rezultat izboljša.

Kazalo primerov

1. Vaje za krepitev samozavedanja

a. Primer 1: Moji prvi pogovori o čustvih (Tanja Luštek)
b. Primer 2: Barve čustev (Anamarija Bukovec)
c. Primer 3: Kaj doživljam (Barbara Pavlovič Plevanč)
d. Primer 4: Čustvena inteligentnost: moje moči in priložnosti (Jelena Novak)
e. Primer 5: Čustva in izražanje čustev (Jelena Novak)
f. Primer 6: Moja čustva – ali so ustrezna? (Špela Marinko Čeh)
g. Primer 7: Kako jih čutim v telesu? (Anamarija Bukovec)
h. Primer 8: Izrazim svoje pozitivne lastnosti in se ob tem počutim dobro (Mojca Jamnik)
i. Primer 9: Kaj bi bil, če bi bil …? (Barbara Pavlovič Plevanč)
j. Primer 10: Spoznavam se (Jelena Novak)
k. Primer 11: Sem optimist? (Tanja Rupnik Vec)
l. Primer 12: To zmorem! … Če si le dovolj prizadevam za uspeh. (Tanja Rupnik Vec)

2. Vaje za krepitev samouravnavanja

a. Primer 13: Preusmerimo svoja čustva (Mojca Jamnik)
b. Primer 14: Prednosti, slabosti, zanimivosti izražanja čustev (Tadeja Kilar)
c. Primer 15: Uravnavam svojo jezo (Jelena Novak)
d. Primer 16: Načrtovanje ciljev (Tanja Rupnik Vec)

3. Vaje za krepitev zavedanja drugih in odnosov

a. Primer 17: Empatija (Jelena Novak)
b. Primer 18: Empatija (Tadeja Kilar)

4. Vaje za krepitev uravnavanja odnosov

a. Primer 19: Moč beside (Renata Kolman)
b. Primer 20: Jezik volkov in jezik žiraf (Barbara Pavlovič Plevanč)
c. Primer 21: Govorim kot volk ali kot žirafa? (Barbara Pavlovič Plevanč)
d. Primer 22: Spoznajmo se in si zaupajmo! (Tanja Rupnik Vec)
e. Primer 23: Sodelujmo! (Jelena Novak)
f. Primer 24: Asertivnost ali kako naj rečem NE (Jelena Novak)

5. Vaje za odgovorno sprejemanje odločitev

Primer 25: Razredne zgodbice v razmislek (Mojca Jamnik)

Želimo vam uspešno, predvsem pa vznemirljivo delo, tako, kot je bilo za skupino učiteljic, ki smo te dejavnosti soustvarjale in preizkušale v razredih.[1]

Zapisala: Tanja R. Vec

[1] Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning.

(Visited 900 times, 1 visits today)