OŠ Gustava Šiliha Laporje

OŠ Gustava Šiliha Laporje

logo_OŠ Gustava Šiliha Laporje
Šolski projektni tim OŠ Gustava Šiliha Laporje
Šolski projektni tim OŠ Gustava Šiliha Laporje
Šolski projektni tim

Ravnateljica: Margareta Voglar

Članice in člani:

  • Albina Avsec
  • Barbara Čretnik
  • Ines Jarh
  • Marjetka Čas
  • Renata Kovačič
Cilji v projektu ATS STEM

Učitelje in učence želimo opolnomočiti za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje napredka učencev na področju razvijanja veščin učenja z raziskovanjem, kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

  • Za formativno spremljanje in vrednotenje razvoja prečnih veščin pri učencih preizkusiti in evalvirati uporabo IKT orodija.
  • Povečati medpredmetno povezovanje vsebin.
  • Učence opremiti z znanji, spretnostmi in veščinami, ki jih bodo potrebovali v življenju.
ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 789 times, 1 visits today)