OŠ Oskarja Kovačiča

OŠ Oskarja Kovačiča

Šolski projektni tim OŠ Oskarja Kovačiča
Šolski projektni tim OŠ Oskarja Kovačiča
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Olga Kolar

Članice in člani:

  • Mojca Drašler
  • Andreja Verbinc
  • Urška Lun
  • Andreja Marucelj Štrus
  • Hedvika Kosmač
  • Sandra Toni
  • Špela Marinko Čeh

 

Cilji v projektu ATS STEM

Na šoli želimo razvijati in uvajati sodobne pristope poučevanja pri predmetih na področju STEM. Učence bomo najprej navajali k vrednotenju lastnega znanja s pomočjo formativnega spremljanja. Kasneje bomo spremljavo in vrednotenje znanja nadgradili z vrednotenjem dveh prečnih veščin: učenje z raziskovanjem in sodelovanje. Pri tem bomo uporabljali IKT orodje.

Vse to jim bo v pomoč pri nadaljnjem izobraževanju.

Utrinki šole
ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 927 times, 1 visits today)