OŠ Slave Klavore Maribor

OŠ Slave Klavore Maribor

logo_OS Slave Klavore Maribor
Šolski projektni tim OŠ Slave Klavore Maribor
Šolski projektni tim OŠ Slave Klavore Maribor
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Danijel Lilek

Članice in člani:

  • Nevenka Jakopič Pijanmanov
  • Silvo Muršec
  • Petra Napast
  • Silvija Ošlovnik
  • Eva Sternad
  • Aljaž Šabeder
Cilji v projektu ATS STEM

Vzpodbuditi pri učencih uporabo IKT tehnologije za pridobivanje novih znanj in ne zgolj komunikacijo na različnih socialnih omrežjih. Z vpeljevanjem formativnega spremljanja učence opolnomočiti, da bodo  znanje pridobivali samoiniciativno, samostojno in aktivirano z notranjo motivacijo. Razvijati kritično mišljenje, raziskovalni pristop in sodelovanje. Učence pripraviti na izzive prihodnosti.

ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 647 times, 1 visits today)