OŠ Frana Metelka Škocjan

OŠ Frana Metelka Škocjan

logo-OS-Frana-Metelka-Skocjan
Šolski projektni tim OŠ Frana Metelka Škocjan
Šolski projektni tim OŠ Frana Metelka Škocjan
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Irena Čengija Peterlin

Članice in člani:

 • Sabina Hočevar
 • Sabina Klemenčič
 • Tanja Luštek
 • Lidija Rožmarič
 • Igor Pangrčič
 • Simona Smrekar
Cilji v projektu ATS STEM
 • V skladu s filozofijo formativnega spremljanja bomo načrtovali, izvajali, spremljali in vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku naravoslovnih predmetov in matematike s pomočjo IKT(e-listovnik);
 • spoznali oz. nadgradili teoretična izhodišča formativnega spremljanja, učenja z raziskovanjem in drugih prečnih veščin ter spoznali primere uporabe IKT v funkciji spodbujanja in spremljanja razvoja raznovrstnih znanj in veščin;
 • v okviru načrtovanja pouka s sodobnimi učnimi pristopi imeli priložnost razširjati in poglabljati znanje o tem, kako sistematično spodbujati, spremljati in vrednotiti izbrane prečne veščine,
 • imeli možnost spoznavati pristope poučevanja, spremljanja in vrednotenja MINT/STEM dejavnosti ob podpori IKT v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjevati izkušnje oz. primere kakovostne prakse,
 • kot razredniki spodbujali samouravnavanje čustev in socialnih veščin učencev.
ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 674 times, 1 visits today)