OŠ Danile Kumar

OŠ Danile Kumar

logo_OŠ_Danile_Kumar
Šolski projektni tim OŠ Danile Kumar
Šolski projektni tim OŠ Danile Kumar
Šolski projektni tim

Ravnatelj: mag. Mojca Mihelič

Članice in člani:

  • Ines Huber
  • Tatjana Keržan
  • Mojca Škof
  • Helena Drole
  • Anamarija Bukovec
  • Darja Oven
  • Lidija Pečar

 

Cilji v projektu ATS STEM

Kot projektni tim želimo doseči večje povezovanje med sorodnimi predmeti in s tem osmišljanje vsebin.

Pri učencih bomo razvijali veščini sodelovanja in komunikacije ter jih spodbujali k radovednosti in razmišljanju izven okvirjev preko učenja z raziskovanjem. Želimo, da bi učenci znali vrednotiti svoje znanje in delo ter to uspešno uporabljali pri nadaljnjem učenju

ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 834 times, 1 visits today)