OŠ Frana Albrehta Kamnik

OŠ Frana Albrehta Kamnik

logo_OS-Frana-Albrehta-Kamnik
Ravnatelj, šolski projektni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik
Ravnatelj, šolski projektni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Rafko Lah

Članice in člani:

  • Metka Bizjak
  • Tjaša Gašpar
  • Monika Jelenc
  • Ema Judež Vidic
  • Tadeja Kilar
  • Tilen Miklavčič
  • Sara Zalesnik
Cilji v projektu ATS STEM

V skladu s filozofijo formativnega spremljanja bomo skupno načrtovali, izvajali, spremljali in vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku naravoslovja, fizike, biologije, kemije, tehnike in tehnologije ter matematike s pomočjo IKT. Ob izbranih prečnih veščinah bomo razširjali in poglabljali znanje o sodobnih pristopih poučevanja, spremljanja in vrednotenje dejavnosti. Izboljšali bomo svoje digitalne kompetence in digitalne kompetence učencev. Izmenjali bomo izkušnje oz. primere prakse s sodelujočimi šolami in med sodelavci. Kot razredniki bomo spodbujali samouravnavanje čustev in socialnih veščin pri učencih.

Utrinki šole
ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 576 times, 1 visits today)