Zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo

Zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo

Šestošolci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik so iskali rešitve za zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ki jih uporabljamo na primer za tehtanje in prenašanje sadja.
Najprej so učenci raziskali probleme, ki jih našemu planetu povzročajo plastične vrečke, v nadaljevanju so spremljali, koliko vrečk uporabi njihova družina (vestno so šteli in zapisovali število porabljenih vrečk v obdobju 4 tednov), in izračunali, kakšna bi bila poraba plastičnih vrečk v enem letu.

Kreativno so razmišljali in pisali o vplivu odvrženih vrečk na življenje živali. Iz prispevkov so pripravili spletno glasilo. Spletno glasilo si lahko ogledate na povezavi: ZGODBE IN PESMI O ŽIVALIH, KI UMIRAJO V OCEANIH (office.com).

Da bi tudi okolico ozaveščali o problemu, so izdelali propagandni material za ozaveščanje javnosti:
1. Letaki, ki jih bodo učenci delili na osrednješolski prireditvi (sejmu):


2. Leseni pano za propagando na stojnici vrečk iz blaga na dobrodelnih prireditvah (sejmih) na šoli:


3. Plakat, ki bo na vhodu šole ozaveščal obiskovalce:


4. Plakat v obliki stripa, ki bo pred šolsko jedilnico opominjal na pretirano uporabo plastičnih vrečk:

Da pa bi tudi sami prispevali k zmanjšanju uporabe plastičnih vrečk v družini, so pripravili načrt in na koncu tudi izdelali vrečke za večkratno uporabo.

Izdelane vrečke so tudi preizkusili in glasovali za najboljšo vrečko za večkratno uporabo.

Ob raziskovanju so ugotovili, da pri plastiki ni težava le v plastičnih vrečkah za enkratno uporabo, zato so iskali ideje, kako bi lahko še dodatno zmanjšali količino porabljene plastične embalaže v družini.
Skozi celotno enoto so učenci razvijali tudi veščino sodelovanja in jo uspešno nadgradili.

Projektni tim Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

(Visited 244 times, 1 visits today)