Prvo leto projekta in formativno spremljanje prečnih vsebin

Prvo leto projekta in formativno spremljanje prečnih vsebin

V šolskem letu 2019/2020 se je v projekt ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju) vključilo 112 učiteljev iz 18-tih osnovnih šol. Učitelji so se v prvem letu projekta usposabljali na področjih, ki so v projektu v ospredju: formativno spremljanje prečnih veščin na STEM-področju z digitalnimi orodji. Člani strateškega tima Zavoda RS za šolstvo smo pripravili model prečnih veščin (Slika 1 spodaj) ter časovnico izobraževanja za učitelje v projektu ATS STEM.

Poleg mesečnih srečanj z vodji šolskih projektnih timov, smo izvedli dve izobraževanji v živo, za celotne šolske projektne time, 3 webinarje na temo prečnih veščin in uporabe digitalnih orodij ter MOOC – spletni tečaj, z naslovom Razvijanje in spremljanje veščin kritičnega mišljenja, ki so se ga udeležili vsi člani šolskih projektnih timov.

Na podlagi koncepta projekta (Slika 2), ki je nastal na mednarodnem nivoju, smo za učitelje v Sloveniji v začetku julija pripravili izobraževanje na daljavo, ki je bilo namenjeno načrtovanju STEM-učnih enot.

Učitelji so se v vlogi učečega preizkusili v korakih reševanja problema pitne vode ter se seznanili z obveznimi elementi STEM-učnih enot, ki jih bodo načrtovali v naslednjem šolskem letu, ko bo potekala pilotna raziskava. V pomoč pri spoznavanju koncepta projekta in osmišljenem načrtovanju ter reševanju trajnostnih problemov na STEM-področju, smo za učitelje v projektu pripravili priročnik Načrtovanje STEM-učnih enot in videovodič. Poleg izhodišč in didaktičnih načel je v priročniku predstavljenih osem ključnih STEM-kompetenc/veščin, ki jih morajo učitelji skozi STEM-učne enote razvijati, spremljati in vrednotiti s pomočjo digitalnih orodij. Evalvacija digitalnih orodij, ki jih bodo učitelji uporabljali za vrednotenje prečnih veščin, bo v pilotni raziskavi temeljila na pridobljenih dokazih in vnaprej postavljenih kriterijih za digitalna orodja, kot so: praktičnost, uporabnost, funkcionalnost in prilagodljivost.

Že v prvem letu so, kljub epidemiji in trimesečnem zaprtju šol, učitelji uspeli v drugem polletju izvesti 42 STEM-učnih enot, v okviru katerih so kot izhodiščni pristop uporabili učenje z raziskovanjem (inquary based learning) ter poleg veščin raziskovanja sistematično razvijali še eno prečno veščino.

(Visited 423 times, 1 visits today)