Delovno srečanje in mreženje šol v ATS STEM

Delovno srečanje in mreženje šol v ATS STEM

Na slovenskih pilotnih šolah so že v fazi načrtovanja drugega cikla STEM-učnih enot. Letošnje šolsko leto je v celoti drugačno in učitelji so zelo obremenjeni. Zato smo zelo ponosni na vse sodelujoče šole, ki navkljub težavnim okoliščinam zavzeto nadaljujejo z aktivnostmi v projektu in skrbijo za njihovo pravočasno izvedbo.

Namen tokratnega srečanje je bila nadgradnja načrtovanja STEM-učnih enot s t. i. pristopom kolegialnega prijateljevanja med šolami. Udeleženci srečanja smo si skupaj ogledali (in osvežili znanje) proces korakov načrtovanja na konkretnem primeru načrtovanja STEM-učne enote, ki nam ga je predstavila Monika Jelenc in njen tim iz OŠ F. Albrehta Kamnik. Udeleženci srečanja so tako v spletnem orodju (Google dokument), na konkretnem primeru, kritično ocenili in podali povratno informacijo na pripravljene tri korake drugega cikla STEM-učne enote.

V prihodnje na ZRSŠ načrtujemo podobno sodelovanje, kritično prijateljevaje med pari pilotnih šol, ravno z namenom nadgradnje vsebin, izmenjave mnenj in praks ter, navsezadnje, mreženja.

(Visited 153 times, 1 visits today)