Sweden

  • One of the aims of the ATS STEM Erasmus+ project is also to create a platform, a networking space for the pilot schools to share and exchange experiences and examples of good practice. For this purpose, we have organized two networking events “Zoom IN!” so......

  • Eleverna ska utveckla ett hållbart tänk som de kan använda både i skolan och i vardagen. Utveckla kunskaper inom praktiskt arbete i skolans no och teknik ämnen. Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta. Utveckla förmågan att gå från tanke till färdig produkt....

  • Målet är att primärt att väcka intresse hos eleverna för naturvetenskapliga frågeställningar och genom att fånga deras uppmärksamhet utveckla de åtta kärnkompetenser som ATS-STEM innebär. Alla åtta är elementara kompetenser som är inte bara av värde eller relevans för naturvetenskap men även för att eleverna kan fungera som myndiga medlemmar av ett demokratisk samhälle....

  • Our goal is to increase curiosity and gain knowledge about our surroundings, environment and sustainable development. Through a crossover approach, which involves all scientific subjects, we will develop process learning, by step by step approaching the goal "lifelong knowledge". The work will be language developing and involve practical and theoretical learning, with exciting and rewarding research. A task where we get a view of and chance to develop all the different STEM competencies such as problem-solving, innovation and creativity, communication and collaboration....

Resources


Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/stem/www/wp-includes/functions.php on line 5453

Is it in the bin?

Is it in the bin? In the multi-disciplinary project “Is it in the bin?” students work collaboratively both theoretically, practically and experimentally. The project includes...

Swedish, Sweden0
(Visited 695 times, 1 visits today)