Workshop om Dual Coding [Swedish]

Workshop om Dual Coding [Swedish]

Workshop Dual coding i Haninge på temat Hur kan kombinationen av ord och bild förstärka vår undervisning?

Oliver Caviglioli har lång erfarenhet av arbete som rektor i motsvarande särskolan. Inom specialundervisningen använde de ofta bilder och dual coding var en stor del av arbetssättet på specialskolan. Dual coding blev första stoppet på vägen till att leta forskningsbelägg till varför det var så effektivt. Han är numera informationsdesigner inom utbildning och skola och har föreläst på researchED i Haninge vid ett flertal gånger.

-När jag undervisade på specialskolor var Dual coding ett naturligt första steg i min strävan att vilja hitta mer kunskap om hur jag kunde göra undervisningen ännu bättre och som snabbt ledde mig vidare in i forskning. Jag sökte belägg kring varför det var så bra att kombinera ord och bild i undervisningen men också vilka fallgropar som fanns.

I mars besökte Oliver Caviglioli Haninge för att hålla en workshop med deltagarna i Erasmus+ projektet ATSSTEM. Två viktiga ämnen som behandlades handlade om forskning kring lärande och hur forskning kan komma eleverna till del.

-Oliver gav oss små enkla knep till hur man kan förstärka lärandet med hjälp av enkla bilder. Vi fick prova själva. Vi använder bilder i undervisningen redan innan men här fick vi lära oss ännu mer och också att det fanns mycket forskning bakom. Otroligt lärorikt, skrattar Eva Ferntoft, förstelärare på Runstensskolan och Maria Pellebäck, central ateljerista instämmer och fyller på att det även är lärorikt för förskolan och hoppas på fler samarbeten framöver.

Den forskning som var centralt för dagen handlar om Dual coding. Dual coding innebär i korthet att kombinera ord och bild [verbal och visuell] och hur det kan presenteras på ett organiserat sätt för att öka inlärningen och underlätta lärande. Under dagen genomförde deltagarna olika övningar. En övning gick ut på att halva deltagargruppen fick se Cavigliolis presentationsbilder och andra halvan fick endast lyssna till hans berättelse. Den halvan som endast fått lyssna till hans presentation hade betydligt svårare att återge innehållet än halvan som också fått se presentationen med bilder.

-Det var stor skillnad mellan oss som fick se bild och lyssna gentemot de som bara fick lyssna. Vi blev verkligen förvånade! Skrattar Alaeddin och Wisam från Brandbergsskolans mellanstadium i kör tillsammans med Sirkka som är speciallärare på UBF.

Deltagarna fick även testa att rita egna bilder och hur information kan organiseras och presenteras på olika sätt för att underlätta inlärningen, till exempel genom att berätta om en historisk händelse och samtidigt rita en tidsaxel som den som lyssnar ritar tidslinjen. Den som lyssnade återberättar sedan händelsen genom att använda sitt bildstöd.

-Det var inte så lätt men det höjde definitivt stämningen i gruppen när vi såg varandras teckningar, skrattar Dikran tillsammans med Hemin. De såg många möjligheter att direkt applicera dagens övningar i sin undervisning i ma/no/tk på Haga-Lyckebyskolans högstadium.

Dagens upplevelser ledde till samtal om hur lärarna arbetade idag och hur de kan förädla sin undervisning genom att i högre utsträckning kombinera ord och visualisering genom bilder och symboler.

-Vi var ett gäng supernöjda lärare efter dagens slut och vill gärna pröva Dual Coding i vårt fortsatta arbete i ATSSTEM projektet, säger Mia mellanstadielärare på Haga-Lyckeybyskolan.

Blir du också nyfiken på Olivers arbete? Kika in på hans hemsida https://www.olicav.com för mer information och inspiration.

 

Faktaruta:

Pilotskolorna är Brandbergsskolan, Haga-Lyckebyskolan och Runstensskolan i Haninge kommun. De har arbetat tillsammans med projektledningen under läsåret 2019/2020. Antalet skolor kommer att utökas successivt. Åbyskolan ansluter hösten 2020.

Adam Boxer, no-lärare från England berättar här hur han använder dual coding inom no-undervisning. https://youtu.be/16SBht2iF_k från researchED Home 2020.

Bild 1 Oliver Caviglioli och deltagarna från pilotskolorna Brandbergsskolan, Haga-Lyckeybyskolan och Runstensskolan samt projektgruppen på Utbildningsförvaltningen. Från vänster: Maria, Hemin, Dikran, Mia, Eva H, Anna, Sirkka, Oliver, Wisam, Alaeddin och Eva F.

Bild 2 Oliver har skrivit en bok Dual Coding for teachers, som än så länge bara finns på engelska. Eva Hartell, lektor på Utbildningsförvaltningen har skrivit ett kapitel i boken där också Anna Lindblom, Åbyskskolan också medverkar.

Bild 3 Exempel på hur olika sätt att presentera innehåll.

Bild 4 Citat från professor John Sweller.

(Visited 318 times, 1 visits today)