Sweden

Eleverna ska utveckla ett hållbart tänk som de kan använda både i skolan och i vardagen. Utveckla kunskaper inom praktiskt arbete i skolans no och teknik ämnen. Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta. Utveckla förmågan att gå från tanke till färdig produkt....

Målet är att primärt att väcka intresse hos eleverna för naturvetenskapliga frågeställningar och genom att fånga deras uppmärksamhet utveckla de åtta kärnkompetenser som ATS-STEM innebär. Alla åtta är elementara kompetenser som är inte bara av värde eller relevans för naturvetenskap men även för att eleverna...

Our goal is to increase curiosity and gain knowledge about our surroundings, environment and sustainable development. Through a crossover approach, which involves all scientific subjects, we will develop process learning, by step by step approaching the goal "lifelong knowledge". The work will be language developing and...

We always strive to improve and change our way of working so that we can challenge and encourage students to develop in their STEM skills. We research educational and fun methods of acquiring learning and practical lifelong knowledge....

We have recently started our project “Inside and outside adventures” with our students in 4th grade (9–10 year-olds) at Runstensskolan in Haninge, Sweden. This cross over project is integrating technology, science, sports, slöjd and arts. Slöjd, comparable with “Design and technology”, is a typical Swedish...

Workshop on Dual coding- research and practice Oliver Caviglioli is a former special school head teacher, turned information designer of educational ideas and processes and dual coding was a go-to first stop when teaching in special school, and soon led to find out the evidence to...

Workshop Dual coding i Haninge på temat Hur kan kombinationen av ord och bild förstärka vår undervisning? Oliver Caviglioli har lång erfarenhet av arbete som rektor i motsvarande särskolan. Inom specialundervisningen använde de ofta bilder och dual coding var en stor del av arbetssättet på specialskolan....