Tudi na daljavo znamo sodelovati in reševati težave s samooskrbo

Tudi na daljavo znamo sodelovati in reševati težave s samooskrbo

V decembru so se  sedmošolci OŠ Belokranjskega odreda Semič, v okviru prve STEM-učne enote Kako zagotoviti samooskrbo s svežo zelenjavo za vse dni v letu?, urili v korakih reševanja problema. V okviru strjenega način izvajanja pouka na daljavo, ki smo ga učitelji načrtovali medpredmetno, so učenci pri različnih predmetih pridobili nova znanja, ki so pomembna za boljše razumevanje in iskanje rešitev za zastavljen problem.

V okviru STEM-učne enote so tako pri naravoslovju razmišljali o pomenu trajnostnega razvoja ter trajnostnega načina življenja v povezavi z doma pridelano hrano, pogovarjali so se o sestavi zraka in spoznali pomen tople grede. Ugotavljali so tudi, koliko onesnaženja povzročimo, če ne jemo sezonske in lokalno pridelane hrane. Ozavestili so pomen pridelave hrane za lastne potrebe in problem pridelave v zimskih mesecih. Izmed predlaganih rešitev: shranjevanje v kleteh, zasipnicah, konzerviranje, gojenje na okenskih policah …, so za nadaljnje delo izbrali rešitev rastlinjak. S pomočjo publicističnega članka so pri slovenščini zvedeli več o vrstah rastlinjakov in materialih, ki so primerni za izdelavo le-teh.

Svojo inovativnost so pokazali pri individualnem in skupinskem načrtovanju rastlinjaka, kjer so upoštevali tako elemente tehnološkega načrtovanja kot potrebe posameznika, ki želi imeti rastlinjak doma. Pri matematiki so se učenci srečali s problemom, kako izračunati ceno rastlinjaka. Na modelu danega rastlinjaka so z metodo modeliranja poiskali znane geometrijske elemente in s pomočjo podatkov na skicah izračunali ploščino kritine in dolžino letvic.

 

Skozi vse aktivnosti, ki so potekale na daljavo, so učenci poleg veščin reševanja problemov, sistematično razvijali in vrednotili veščine komunikacije in sodelovanja z različnimi digitalnimi orodji kot so Padlet, Mentimeter, MS Teams, ki jih že zelo dobro obvladajo.

Primeri rešitev:

Našli so nekaj dobrih idej in rešitev za šolski rastlinjak, ki ga bomo mogoče v prihodnosti tudi kdaj izdelali. Učitelji smo se v 1. STEM-učni enoti medpredmetno povezali in timsko sodelovali pri izvedbi ter se dogovorili, kdo bo v kateri dejavnosti prevzel določeno nalogo (izvajalec dejavnosti, tehnična podpora, učitelj, ki spremlja veščino, učitelj, ki daje povratno informacijo, učitelj, ki spremlja učence pri delu v posameznih sobah).  Izvedba takšnega pouka je bila tako za učence kot za učitelje neprecenljiva izkušnja.

Tim ATS STEM OŠ Belokranjskega odreda Semič. 

(Visited 84 times, 1 visits today)