Kako v COVID času ostati fit? (also in EN)

Kako v COVID času ostati fit? (also in EN)

Osmošolci OŠ Gustava Šiliha Laporje so v okviru projekta ATS STEM pri medpredmetno zasnovani nalogi iskali rešitve problema, kako ostati zdrav in aktiven v COVID času. Ustvarili so štiri gibalno-orientacijske poti, ki vam na različnih točkah ponujajo geografske, biološke in športne izzive.

Lahko se podate na krožno učno pot od Laporja do Hošnice in nazaj, obiščete orientacijsko pot iz Laporja preko Hošnice do Križnega Vrha, krenete na pot od Žabljeka do Razgorja ali se razgibate v Pretrežu na makadamski poti ob potoku Ložnica. Izbira je vaša! Če vam je pot všeč, jo lahko priporočite še ostalim.

Vas zanima kaj več? Promocijo in dodatne fotografije orientacijskih poti najdete na spletni strani šole, pod zavihkom Projekti (ATS STEM).

Vabilo – Hitro na pot, da ne bomo skoz not!

 

English translation

As part of the ATS STEM project, eighth graders at Gustav Šilih Laporje Primary School have been working on an interdisciplinary project to find solutions for staying healthy and active in COVID time. They have created four movement-oriented trails that offer geographical, biological and sporting challenges at various points.

You can walk the circular trail from Laporje to Hošnica and back, visit the orientation trail from Laporje via Hošnica to Križni Vrh, set out on the trail from Žabljek to Razgorje or take a detour in Pretrež on the macadam trail along the Ložnica stream. The choice is yours! If you like the route, you can recommend it to others.

Interested in anything more? Promotional information and additional photos of orientation routes can be found on the school’s website, under the Projects tab (ATS STEM).

(Visited 92 times, 1 visits today)