OŠ Danile Kumar 2. STEM enota: Kako privarčujemo pri segrevanju vode

OŠ Danile Kumar 2. STEM enota: Kako privarčujemo pri segrevanju vode

Na OŠ Danile Kumar smo pri 2. ATS STEM sklopu člani tima z učenci 6. razreda iskali odgovore na zastavljeno raziskovalno vprašanje, kako privarčevati pri segrevanju vode.

Dnevi so vedno krajši, sonce je vsak dan močneje sijalo, zato so učenci kaj kmalu ugotovili, da je ravno sonce tisti glavni obnovljivi vir, ki mu moramo pri raziskovanju nameniti posebno pozornost.
Pogovorili smo se o različnih možnostih uporabe energije za segrevanje, spoznali so pojem toplotna prevodnost ter razlikovali med pojmom temperatura in toplota.

Predznanje smo ugotavljali z zapisom v Mentimeter (Segrevanje je ….). V Formsih so učenci reševali kviz. Ogledali smo si video o temperaturi, toploti in toplotni prevodnosti in se nato pogovorili o vseh pojmih.

Učenci so po skupinah predlagali načine segrevanja vode. Spraševali smo jih, kako segrevajo vodo doma in nato smo tudi v šoli na različnih kuhalnikih preizkusili, kateri način segrevanja je najhitrejši in najučinkovitejši. Uporabili smo plinski kuhalnik, električno kuhalno ploščo in indukcijski kuhalnik. Merili so količino vode (dve različni količini), čas in temperaturo. Vse so vpisovali v tabelo Excel, narisali diagrame in nato predstavili rezultate po skupinah.

V nadaljevanju smo jim postavili izziv: »Kako bi segrevali vodo na samotnem otoku?« Z zapisom v Jamboard so predstavili svoje predloge.

Skupaj smo potem oblikovali ideje, da bi vodo segrevali na soncu v plastenki. Da bi ugotovili, katera barva je za segrevanje učinkovitejša, bi plastenko pobarvali belo oziroma črno.

V nadaljevanju so učenci pri likovnem pouku plastenke, ki so jih prinesli, barvali in pri tem ponovili tudi načine gospodarjenja in ločevanja odpadkov.

Poskus segrevanja vode smo izvajali na soncu. Določeno količino vode so segrevali v beli in črni plastenki, merili čas in temperaturo ter vse skupaj vpisovali v tabelo Excel.

Izmerjene podatke so predstavili z diagramom in razpravljali o dobljenih rezultatih.

V razredni diskusiji so dobili povratno informacijo. Samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje in evalvacijo o delu in sodelovanju v skupini smo izvedli z anketo v Formsih.

 

(Visited 197 times, 1 visits today)