Srečanje vodij šolskih timov

Srečanje vodij šolskih timov

V torek 16. marca je Zavod RS za šolstvo organiziral že deseto srečanje vodij šolskih timov. Šole so zaključile s prvo STEM učno enoto in srečanje je bilo usmerjeno v pregled trenutnenju morebitnih težav ter načrtovanju dela v prihodnjih mesecih.

Na sestanku je bila tudi predstavnica Ministrstva za izobraževanje, ki v projektu skrbi za področje diseminacije, in je prisotnim predstavila novo pobudo za redna srečanja vseh pilotnih šol, vseh sodelujočih držav. Namen je vzpostaviti prostor, kjer bodo lahko šole delile izkušnje, spoznale oz. izmenjale primere dobrih praks in kjer bo možnost konstruktivne diskusije o uspešnosti tovrstnih STEM učnih enot.

Zadnji del srečanja je bil namenjen izmenjavi izkušenj in diseminaciji projekta na spletnih straneh šole. Vodje šolskih timov so medsebojno pregledali predstavljene vsebine ATS STEM projekta na spletnih straneh, v projektni e-učilnici zabeležili mnenje in drug drugemu podali predloge.

(Visited 75 times, 1 visits today)