2. ATS STEM sklop: Zmanjševanje hrupa v šolski telovadnici

2. ATS STEM sklop: Zmanjševanje hrupa v šolski telovadnici

Na Osnovni šoli Dobje smo pri 2. ATS STEM sklopu člani tima z učenci 8. razreda iskali rešitve, kako bi lahko zmanjšali hrup, ki nastane med aktivnostmi v šolski telovadnici. Učenci se zavedajo, da so lahko po uri športa izredno nejevoljni, občutijo lahko glavobol ali postanejo celo nasilni, saj telovadnica ni akustično izolirana. Hrup je lahko za posameznike izredno moteč. Ves čas smo poudarjali, da je lahko daljše izpostavljanje hrupu tudi nevarno za naš sluh. Vse to so bile iztočnice za iskanje možnih rešitev zmanjševanja hrupa.

Učenci so po preverjanju predznanja, uvodu v vsebino in postavljanju kriterijev uspešnosti s pomočjo mikrofona, zvočnika in programa Logic Pro X posneli štiri najpogostejše vire hrupa v šoli (krik, plosk, odboj žoge in glasno navijanje), jih najprej predvajali v akustično izolirani jedilnici in nato še v neakustično urejeni telovadnici ter rezultate s pomočjo izrisanih grafov med sabo primerjali. S tem smo dokazali, da zvok v telovadnici veliko bolj odmeva.

V skupini so nato načrtovali prototip t. i. snemalnega prostora (koridor iz lesenih stranic in odej), v katerem bi brez zunanjih motenj predvajali in posneli odmeve štirih posnetih zvokov glede na različno odbojno podlago (stena, valovita pena in jajčne škatle). Izbrali smo prototip, ki je zajel največ detajlov (npr. oddaljenost mikrofona od zvočnika in vmesna pregrada med njima).

Ugotovili smo, da bi bila valovita pena najboljši zvočni izolator, saj je bilo v tem primeru zaznanega najmanj odmeva. Z izdelavo spletnega miselnega vzorca so nato učenci v skupini oblikovali zaključke, sledila je evalvacija dela (kaj so ugotovili, kaj bi lahko izboljšali pri snemanju zvoka, bi se dejansko dalo preurediti telovadnico, na kakšen način itd.).

Učenci so večino dejavnosti izvajali v manjših skupinah. Pri postavljanju snemalnega prostora so sodelovali vsi, prav tako pri snemanju zvokov (ob pomoči učitelja). Uporabili smo spletna orodja: Forms (preverjanje predznanja o zvoku, vrednotenje veščin), Padlet (postavljanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti za veščini), Kahoot (uvod v vsebino o hrupu, njegovih posledicah v šoli), Logic Pro X (izris grafov), X-mind (izdelava zaključnega miselnega vzorca). Vsa navodila so imeli učenci v OneNote zvezku za predavanje, prav tako so tam sproti nastajali njihovi dokazi. Po vsaki dejavnosti smo z vprašalnikom Forms preverjali veščini sodelovanje in komunikacija, ki smo ju v tem sklopu načrtno razvijali. Ugotovili smo, da so učenci iz dejavnosti v dejavnost napredovali.

        

(Visited 197 times, 1 visits today)