Tretji učiteljski izmenjevalnik članov šolskih projektnih timov

Tretji učiteljski izmenjevalnik članov šolskih projektnih timov

V torek, 8. 12. 2020 je na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo videokonferenčno potekalo 8. delovno srečanje (v obliki učiteljskega izmenjevalnika) članov šolskih projektnih timov ATS STEM.

Na srečanju so svoje izkušnje in znanje predstavile štiri osnovne šole:

  • OŠ Preska: Spremljanje veščin sodelovanja in reševanja problemov z Moodle spletno učilnico in z orodjem GoFormative
  • OŠ Destrnik – Trnovska vas: Medpredmetno in timsko sodelovanje pri izvajanju pouka na daljavo
  • OŠ Gustava Šiliha Laporje: Načrt in izvedba STEM-učne enote: Kako v covid času ostati zdrav in aktiven celo življenje/v vsakem starostnem obdobju?
  • OŠ Danile Kumar: Uporaba digitalnih orodij pri izbiri realnega problema in naboru rešitev na primeru ATS STEM-učne enote

Šole za razpravo kot dobre prakse navajajo Zoom (možnost ustvarjanja skupin sodelujočih), GoFormative, GDrive (povratne informacije med vsemi), Padlet, MS forms za preverjanje znanja in MS teams zvezek za predavanje, Whiteboard, Mindmeister, Canva, Mentimeter, Jamboard.

Nekaj utrinkov in idej v galeriji.

Image 1 of 12

(Visited 134 times, 1 visits today)