Šesto delovno srečanje članov šolskih projektnih timov ATS STEM

Šesto delovno srečanje članov šolskih projektnih timov ATS STEM

17. novembra 2020 smo izvedli šesto delovno srečanje članov šolskih projektnih timov, šol vključenih v projekt ATS STEM. Srečanje je namenjeno predstavitvi in izmenjavi idej med učitelji in je bilo organizirano v spletnem okolju.

Navkljub epidemiološkim razmeram in izredni obremenitvi učiteljev, interes in zanos za sodelovanje nista upadla – vsebine projekta in učnih načrtov z vsemi potrebnimi elementi so se prenesli v ‘učenje na daljavo’. Tako je bilo srečanje zelo dobro obiskano, pri predstavitvah in razpravah je prisostvovalo 72 učiteljev.

S predstavljenimi vsebinami smo naslovili digitalna orodja za razvijanje in vrednotenje veščine sodelovanja in komuniciranja po korakih formativnega spremljanja.

Predavatelji so bili:

Petra Kastelic, OŠ Belokranjskega odreda Semič – Digitalna orodja za razvijanje in vrednotenje veščine sodelovanja in komuniciranja po korakih formativnega spremljanja

Marija Blažič, OŠ Dobje – Spremljanje veščine sodelovanja v O365

mag. Radovan Krajnc ter Gorazd Fišer, ZRSŠ – Uporaba digitalnih orodij pri spremljanju veščine sodelovanja

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

(Visited 68 times, 1 visits today)