OŠ F. S. Finžgarja Lesce

OŠ F. S. Finžgarja Lesce

Šolski projektni tim OŠ F. S. Finžgarja Lesce
Šolski projektni tim OŠ F. S. Finžgarja Lesce
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Emilija Kavčič

Članice in člani:

  • Mateja Alič
  • Bernarda Zavrl
  • Barbara Bajželj
  • Veronika Pegam
  • Nik Hlade

 

Cilji v projektu ATS STEM

Učiti otroke za življenje, za njihovo prihodnost ter jih usposobiti za poklice prihodnosti, ki trenutno še ne obstajajo, a se nam z zelo hitrim razvojem sodobne tehnologije neizbežno bližajo. V učencih želimo vzbuditi zanimanje in večjo motivacijo za delo pri naravoslovju, tehnologiji in matematiki.

ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 703 times, 1 visits today)