Prva OŠ Slovenj Gradec

Prva OŠ Slovenj Gradec

Logo_Prva OŠ SG
SPT_Prva_OŠ_SG
Šolski projektni tim

Ravnateljica: Zvonka Murko

Članice in člani:

  • Igor Jeram
  • Lidija Konečnik Mravljak
  • Renata Kolman
  • Katja Kotnik
  • Branko Merkač
  • Sašo Herlah
Cilji v projektu ATS STEM

V našem timu želimo s sodelovanjem v projektu posodobiti pouk, še povečati interes učencev za učno delo in zvišati ravni zahtevnosti pri pouku, obenem pa tudi povečati interes učiteljev za medpredmetne povezave.

ATS STEM Sprotna priprava
(Visited 613 times, 1 visits today)