Prva OŠ Slovenj Gradec

Prva OŠ Slovenj Gradec

Logo_Prva OŠ SG
SPT_Prva_OŠ_SG
Šolski projektni tim

Ravnateljica: Zvonka Murko

Članice in člani:

  • Igor Jeram
  • Lidija Konečnik Mravljak
  • Renata Kolman
  • Katja Kotnik
  • Branko Merkač
  • Sašo Herlah

 

Cilji v projektu ATS STEM

V našem timu želimo s sodelovanjem v projektu posodobiti pouk, še povečati interes učencev za učno delo in zvišati ravni zahtevnosti pri pouku, obenem pa tudi povečati interes učiteljev za medpredmetne povezave.

(Visited 303 times, 1 visits today)