OŠ Belokranjskega odreda Semič

OŠ Belokranjskega odreda Semič

logo_ossemic_02
Šolski projektni tim OŠ Semič
Šolski projektni tim OŠ Semič
Šolski projektni tim

Ravnatelj: mag. Andreja Miketič

Članice in člani:

  • Petra Kastelic
  • Tomaž Pavlakovič
  • Barbara Fir
  • Darja Bremec
  • Nina Grahek
  • Vlasta Henigsman

 

Cilji v projektu ATS STEM

Sistematično načrtovanje, spremljanje in vrednotenje veščine sodelovanja in komunikacije, učenje z raziskovanjem ter socialno-čustvene veščine pri učencih s pomočjo IKT z elementi formativnega spremljanja na področju naravoslovja, tehnologije in matematike.

(Visited 713 times, 1 visits today)