Izobraževanje šolskih projektnih timov v projektu ATS STEM, 1. 7. 2020

zaslonski posnetki izobraževanja

Izobraževanje šolskih projektnih timov v projektu ATS STEM, 1. 7. 2020

zaslonski posnetki izobraževanjaV sredo, 1. 7. 2020, smo za vse člane šolskih projektnih timov izvedli v tem šolskem letu zadnje videokonferenčno izobraževanje, kjer so udeleženci doživeli ATS STEM učno enoto skozi lastno izkušnjo ter si pridobili tako znanja kot izkušnje za načrtovanje lastnih ATS STEM učnih enot. V naslednjem šolskem letu 2020/21 bo tudi v Sloveniji potekala pilotna izvedba projekta.

Udeleženci so v prvem delu srečanja doživeli ATS STEM učno enoto in ob tem razvijali STEM veščine/kompetence s pomočjo različnih spletnih aplikacij. S pomočjo videokonferenc v Teams okolju so z lastnimi napravami delali z različnimi spletnimi aplikacijami (Mentimeter, Mind Meister, AWW Board, Padlet, Google Risbe in Google zvezek, GDocs dokumenti). Po principu reševanja problemov so s pomočjo IKT analizirali problem s področja trajnostnega razvoja, iskali mogoče rešitve, izbrali skupno rešitev in načrtovali izdelek kot njeno rešitev (prototip). V drugem delu so se urili v prepoznavanju ključnih elementov ATS STEM učne enote, ki bodo tudi predmet evalvacije v pilotnem šolskem letu. Srečanja se je udeležilo več kot osemdeset učiteljev in nekaj ravnateljev. Učitelji so tekom celotnega izobraževanja prikazali veliko veščin na področju digitalnih kompetenc, reševanja problemov in ustvarjalnosti in pridobili nova znanja, ki jim bodo pripomogla pri načrtovanju medpredmetnih učnih enot v naslednjem šolskem letu.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

(Visited 82 times, 1 visits today)