ATS STEM na OŠ Otočec

ATS STEM na OŠ Otočec

Na Osnovni šoli Otočec sodelujemo v projektu s skupino šestih učiteljev naravoslovnih predmetov in z dvema oddelka učencev 7. in 8. razreda. S temi učenci razvijamo prečni veščini kritičnega mišljenja ter sodelovanja in komunikacije.  

Učenci sooblikujejo kriterije uspešnosti za kritično mišljenje

Učenci sooblikujejo kriterije uspešnosti za kritično mišljenje

Spremljanje in vrednotenje prečnih veščin poteka v spletnem okolju Moodle, ki ga dopolnjujemo z ostalimi orodji, kot je video konferenčna soba Zoom, vprašalniki MS Forms, Padlet, Canva, Jamboard, Artstepsc, Tricider in drugi.
Z vsemi temi orodji ustvarjamo pogoje, v katerih lahko učenci gradijo in razvijajo svoje veščine, ki jih bodo lahko uporabili v poklicih prihodnosti. Teme, ki jih učenci uporabljajo pri učnih dejavnostih, črpamo iz Evropskih ciljev trajnostnega razvoja in so aktualne v našem okolju.  

Pri prvi učni STEM enoti, smo izbrali cilj trajnostnega razvoja življenje v vodi. V neposredni bližini šole teče potok Lešnica. Opazili smo, da je na določenem delu potoka povečana aktivnost družine bobrov. Ker je bober zaščitena žival, smo z učenci razmišljali, kako bi pripomogli k zaščiti njegovega življenjskega okolja in kako bi pomagali družini bobrov, ki se je naselila na tem področju. V ta namen smo izdelali posebne krmilnice, ki jih bomo ob ugodnih pogojih lahko umestili v okolje. 

Sledi delovanja bobrov (dokazi učencev)  

Sledi delovanja bobrov (dokazi učencev)

Aktivnosti, ki so nam služile za razvijanje in spremljanje prečnih veščin, smo strnili v tri dni dejavnosti – športni, naravoslovni in tehniški dan. Pri športnem dnevu so si učenci ogledali področje potoka Lešnica, kjer je aktivna družina bobrov. Učenci so dokaze aktivnosti (nagrižene veje, podrta drevesa, jez…) fotografirali in naložili v spletno učilnico. Naravoslovni dan smo v celoti izvedli na daljavo v spletni učilnici, kjer smo zbirali dokaze o učenju skozi kvize, videokonferenčno sodelovanje, forum, lekcijo. Učenci so se spoznali z bobri, njihovim življenjskim okoljem, spoznali so kako se prehranjuje in kaj potrebuje, da lahko biva v našem prostoru.  

Izdelki učencev - plakati o bobrih 

Izdelki učencev – plakati o bobrih

Skozi sodelovanje so učenci iskali načine, kako bi pripomogli k izboljšanju razmer, v katerih deluje bober in odločili smo se pripraviti krmilnice za bobre. Pri tehniškem dnevu so učenci zasnovali koncept krmilnic, narisali načrt, premislili ali je načrt dober in kako bi ga lahko izboljšali ter na koncu so krmilnico tudi izdelali. Ker smo izvajali izobraževanje na daljavo, so učenci aktivnosti izvajali doma in prek sodelovanja v spletni učilnici. Tja so nalagali tudi vse dokaze o učenju in delu. Ob koncu smo na razredni uri evalvirali celoten učni proces. 

Primeri izdelanih krmilnic 

Primeri izdelanih krmilnic

Namenili smo se, da bi razširili gozdno učno pot, ki je že pripravljena v bližini šole na področje, kjer bivajo bobri. Vendar to zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče izvesti. Z učenci smo se zato odločili pripraviti virtualno učno pot v programu Artsteps, kjer so prikazana opazovanja aktivnosti bobrov, opažanja in video posnetki njihovega dela. Virtualno učno pot si lahko ogledate na spletni strani naše šole in na spletni strani šolskega projektnega tima, kjer je tudi bolj obširno predstavljeno naše konkretno delo z učenci. 

Virtualna učna pot  

Virtualna učna pot

V nadaljevanju si lahko preberete strnjene misli našega učenca Matije Škrgeta, 7. b, o sodelovanju v projektu: 

»Nad raziskovanjem življenja bobrov sem se navdušil v okviru projekta ATS STEM na naši šoli. Bobre, okolico in dogajanje sem začel opazovati konec lanskega leta. Do sedaj sem naredil že veliko posnetkov in zapiskov. Vsako spremembo skrbno zabeležim v zvezek. Žal je v začetku februarja letos bobrovo življenje zelo ogrozil človek in s svojimi aktivnostmi uničil njihovo domovanje. Bobri so dobri gradbeniki in so si od tega sicer opomogli. S svojim raziskovalnim delom bom nadaljeval tudi v prihodnje…« Več o njegovem raziskovanju si lahko preberete na naši spletni strani. 

Opazovanje bobrov z nočno kamero 

Opazovanje bobrov z nočno kamero

Posledice nepremišljenega delovanja človeka (prej – potem) 

Posledice nepremišljenega delovanja človeka (prej – potem)

Upamo, da bomo z vzpostavitvijo šolske gozdne učne poti na tem področju pomagali zaščititi bobre in njihovo življenje na tem področju. Ob tem pa si želimo, da bomo v času trajanja projekta ATS STEM razvili učinkovite strategije vrednotenja, spremljanja in s tem tudi razvijanja prečnih veščin, za katere verjamemo, da bodo učencem nepogrešljivo orodje pri opravljanju poklicev prihodnosti. 

Vodja šolske projektne skupine 

Peter Jenič 

Povezave: 

(Visited 182 times, 1 visits today)