Spletna konferenca ATS STEM: Rešujmo realne probleme in razvijajmo prečne veščine

Spletna konferenca ATS STEM: Rešujmo realne probleme in razvijajmo prečne veščine

Ob zaključku triletnega mednarodnega projekta ATS STEM – Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizira diseminacijsko spletno konferenco, na kateri bodo predstavljeni primeri praks, rezultati projekta (z vključeno evalavcijo na mednarodnem nivoju) in gradiva, ki so v projektu nastala.

Spletna konferenca bo potekala 24. maj 2022, od 12. do 16. ure.

Osnovni cilj in namen projekta ATS STEM je bil razvijanje, spremljanje in vrednotenje prečnih veščin z digitalnimi orodji na STEM-področju. Koncept projekta ATS STEM je bil zastavljen tako, da so timi učiteljev na pilotnih šolah z medpredmetnim sodelovanjem omogočili učencem reševanje aktualnih problemov, ki izhajajo iz ciljev trajnostnega razvoja, in v korake reševanja problemov sistematično integrirali dejavnosti za razvijanje in vrednotenje izbranih veščin učencev.

Udeleženci spletne konference bodo poleg koncepta ATS STEM in STEM-učnih enot, ki so nastale, spoznali digitalna orodja in konkretne dejavnosti, s katerimi lahko razvijajo, spremljajo in vrednotijo prečne veščine, primere uspešnega medpredmetnega povezovanja na šolah, metodologijo spremljanja napredka na področju veščin ter ostale rezultate in dosežke projekta.

Vabljeni učitelji/-ice in ravnatelji/-ice osnovnih in srednjih šol.

(Visited 198 times, 1 visits today)