ATS STEM na OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini

zgradba bakterije ter model bakterije

ATS STEM na OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini

Živimo v času, ko je higiena zelo pomembna, zato je prav da zanjo dobro poskrbimo. Z dobro higieno lahko preprečimo marsikatero okužbo.

Tega so se zavedali tudi osmošolci na OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini. Zato so se odločili, da bodo v 2. sklopu ATS STEM projekta raziskovali: Ali z umivanjem in razkuževanjem rok, res odstranimo vse bakterije?

Pri prvem koraku so učenci sami izbrali problem, ki ga bodo raziskali in si postavili tudi kriterije uspešnosti. Problem, ki so ga izbrali je moral biti povezan s cilji trajnostnega razvoja in biti aktualen. Učenci so se razdelili v skupine in pričeli z načrtovanjem.

V drugem koraku so načrtovali, kako bodo reševali problem. Dogovorili smo se, kako bo potekalo skupinsko delo, zato smo ponovili kriterije uspešnega sodelovanja, ki smo jih zastavili že v okviru 1. sklopa ATS STEM in spremljali skupinsko sodelovanje skozi celoten sklop. Učenci so morali predlagati čim več rešitev za izbrani problem, sooblikovali so kriterije oz. pogoje za izbor najbolj ustrezne rešitve in nato po kriteriju uspešnosti za aktualen problem predlagati ustrezno rešitev.

Usmerjeni na odnose

KRITERIJI
UČINKOVITEGA SODELOVANJA
IN KOMUNICIRANJA

Usmerjeni na nalogo

1. Smo spoštljivi.
2. Smo sproščeni, prijazni.
3. Potrpežljivo dovolimo ostalim, da opravijo svoje delo.
4. Smo pozorni na čustva ostalih, strpni.
5. Med seboj si pomagamo.

1. Smo spoštljivi.
2. Smo sproščeni, prijazni.
3. Potrpežljivo dovolimo ostalim, da opravijo svoje delo.
4. Smo pozorni na čustva ostalih, strpni.
5. Med seboj si pomagamo.

Pred reševanjem problema so učenci najprej ponovili zgradbo bakterije ter izdelali model bakterije iz umetnih snovi.

zgradba bakterije ter model bakterije

Vsaka skupina je dobila pripravljena gojišča na katerih je nato spremljala rast bakterijskih kolonij v odvisnosti od časa. Jemali so brise razkuženih rok, rok umitih z milom, neumitih rok in opranih ter razkuženih rok in brise z nekaj izbranih površin, ki so jih izbrali sami. Brise so nanesli na gojišča in nato spremljali rast bakterijskih kolonij v določenem časovnem obdobju.

spremljava rasti bakterijskih kolonij

Podatke so nato vpisali v tabelo, ki so jo izdelali s programom Excel in svoje ugotovitve ovrednotili glede na prej določene kriterije. Na koncu so podatke analizirali in primerjali. Podatke so prikazali s pomočjo diagramov.

primerjava podatkov v Excelu

V zadnjem koraku so učenci drugim skupinam predstavili svoje ugotovitve in rezultate.

Pri izvedbi so sodelovali učitelji matematike, tehnike, biologije, računalništva in razrednik.

Cilj STEM učne enote je bil razvijanje dveh prečnih veščin, in sicer SODELOVANJE in REŠEVANJE PROBLEMOV. Pri razvijanju kompetenc smo uporabljali digitalna orodja (Padlet, Googlovi dokumenti,…). Učenci so med samo izvedbo uporabljali različne tehnike: medvrstniško mediacijo, opredelitev raziskovalnega problema in vrednotenje najdenih rešitev. V ospredju so bila tudi čustva učencev, ki smo jih skozi celoten sklop prepletali z koraki reševanja problemov.

(Visited 210 times, 1 visits today)