ATS STEM na Centru za komunikacijo sluha in govora Portorož

ATS STEM na Centru za komunikacijo sluha in govora Portorož

V sklopu ATS STEM projekta na Centru za komunikacijo sluha in govora Portorož smo člani tima izpeljali prvo STEM učno enoto z naslovom ‘Spoznavanje učinka tople grede in vpliv rastlin na njeno delovanje’. Iz nabora prečnih veščin smo izbrali “sodelovanje in komunikacija”, saj smo mnenja, da je razvijanje teh veščin izrednega pomena za populacijo naših učencev.

Pri ustvarjanju in izpeljevanju dejavnosti so sodelovali/e učitelji/ce biologije, kemije, matematike, fizike, geografije in razredničarki, ki sta pokrivali  področje veščin, sodelovanja in komunikacije.

Cilj STEM učne enote je bil, da bi učenci bolje spoznali problematiko učinka tople grede in spoznajo kot eno izmed rešitev v vlogi rastlin pri zmanjševanju vsebnosti CO2 v ozračju; ter da je pogozdovanje in skrb za gozdove en izmed načinov za zmanjšanje segrevanja ozračja.

Glavnino učne enote smo izpeljali v okviru naravoslovnega dne in del pri urah računalništva, kjer so obdelovali in ovrednotili podatke.

Digitalna orodja, ki so nam bila v pomoč pri spremljanju formativnega dela: Jamboard, Google učilnice, Google forms in MS Office. Google učilnica je služila učencem za iskanje informacij o poteku dejavnosti, spletnih vprašalnikov in zunanjih povezav. Preko raznolikih dejavnosti so učenci tekom ur spoznavali, razvijali in utrjevali prečni veščini sodelovanja in komunikacije: igre razvrščanja sličic o pojmih sod/kom, ogled videoposnetka za seznanjanje o problematiki, skupinski brainstorming, oblikovanje kriterijev uspešnosti, iskanje rešitev, izpeljava praktičnega eksperimenta, obdelava in vrednotenje meritev, pridobljenih iz eksperimenta, razredna diskusija o dobljenih rezultatih in povezavi le teh z rešitvijo vsebine izbrane
problematike ter samovrednotenje tekom različnih dejavnosti.

(Visited 175 times, 1 visits today)