Ali so maske res samo zaščita?

Izdelki učencev s katerimi so nagovorili učence šole

Ali so maske res samo zaščita?

Na osnovni šoli Oskarja Kovačiča smo v času pouka na daljavo v mesecu novembru izvedle prvo STEM-učno enoto z naslovom Ali so maske res samo zaščita? Medpredmetno smo se povezale učiteljice matematike, fizike in etike ter se lotile načrtovanja dejavnosti za reševanja aktualnega okoljskega problema. Skozi uvodne dejavnosti STEM-učne enote so učenci spoznavali različne vidike proizvodnje, uporabe in reciklaže mask. Ob branju člankov in izsledkov raziskav ter zavedanju, da izdelava vsake maske povzroči velik vpliv na okolje, so zapisali pozitivne in negativne učinke posameznih mask na okolje in predlagali svojo rešitev. Prišli so do rešitve, da je glede na kriterije, ki so jih izbrali, »optimalna« maska za okolje tista maska, ki je narejena iz bombaža. V nadaljnjih korakih reševanja problemov so pod mentorstvom učiteljice matematike naredili kar nekaj zapletenih izračunov. Po skupinah so računali, kolikšno prostornino odpadkov predstavljajo odvržene maske za enkratno uporabo na naši šoli v enem mesecu, koliko litrov vode prihranimo, če maske izdelamo iz recikliranih bombažnih majic in koliko mask lahko izdelamo iz ene bombažne majice. Na podlagi rezultatov so učenci v skupinah oblikovali različne izdelke (Instagram objava, članek, letak …) , s katerimi so spodbudili ostale učence in delavce naše šole k razmišljanju o uporabi mask z vidika trajnosti. Učenci so skozi STEM-učno enoto razvijali in s pomočjo digitalnih orodij sistematično spremljali ter vrednotili veščine sodelovanja in komunikacije. Izvedena učna enota je bila glede na odzive učencev neprecenljiva izkušnja tako za njih kot tudi za nas in nam je vsem odprla nove poglede na sam proces učenja in poučevanja.

Predstavitev vsebine in veščin

Predstavitev vsebine in veščin

Del učnega procesa

Del učnega procesa

Predstavitev ciljev

Predstavitev ciljev

Kriteriji uspešnosti za veščino sodelovanja

Kriteriji uspešnosti za veščino sodelovanja

Reševanje različnih matematičnh problemov

Reševanje različnih matematičnh problemov

Analiza medvrstniškega vrednotenja z glasovanjem

Analiza medvrstniškega vrednotenja z glasovanjem

Zapis mnenja skupin učencev v skupnem dokumentu (Google Documents)

Zapis mnenja skupin učencev v skupnem dokumentu (Google Documents)

Izdelki učencev s katerimi so nagovorili učence šole

Izdelki učencev s katerimi so nagovorili učence šole

(Visited 177 times, 1 visits today)