Četrti učiteljski izmenjevalnik šolskih projektnih timov

Četrti učiteljski izmenjevalnik šolskih projektnih timov

V torek, 26. januarja se je na Zavodu RS za šolstvo v projektu ATS STEM začel nov cikel učiteljskih izmenjevalnikov, ki se bodo zvrstili v naslednjih treh tednih. V prvem med njimi je svoje delo predstavila OŠ Solkan, kjer so v okviru STEM-učne enote v timu spremljali in razvijali veščine kritičnega mišljenja na področju postavljanja vprašanj. Učenci so se v okviru sklopa Epidemije so med nami: Rešujemo probleme urili tudi v postavljanju vprašanj na različnih taksonomijah.

S problemom, kako se oskrbeti z zelenjavo skozi vso leto, sta kolegici iz OŠ Belokranjskega odreda Semič predstavili, kako so učenci s pomočjo digitalnega orodja Forms sistematično spremljali svoj napredek na veščinah sodelovanja in komuniciranja. Poleg veščin pa so se učenci v STEM-učni enoti urili tudi v sodelovalnem učenju, računali ceno materiala za izdelavo rastlinjaka, oblikovali ideje za najboljše rastlinjake in kot rešitev izdelali e-letak.

Učiteljica iz OŠ Otočec pa je predstavila nekaj avtorskih vaj za razvoj socialno-čustvenih veščin, ki jih je z učenci izvedla pri razrednih urah. Učenci so preko različnih dejavnosti (npr. Kaj bi bil?, Kaj doživljam?, Ponos, Jezik volk in žiraf ….) spoznavali sami sebe in svoja čustva. Več je razvidno iz galerije slik.

2021-01-26_izmenjevalnik_03

Image 3 of 16

(Visited 108 times, 1 visits today)