Slovenia

  • Na Osnovni šoli Otočec sodelujemo v projektu s skupino šestih učiteljev naravoslovnih predmetov in z dvema oddelka učencev 7. in 8. razreda. S temi učenci razvijamo prečni veščini kritičnega mišljenja ter sodelovanja in komunikacije.    Spremljanje in vrednotenje prečnih veščin poteka v spletnem okolju Moodle, ki ga dopolnjujemo......

  • Na osnovni šoli Oskarja Kovačiča smo v času pouka na daljavo v mesecu novembru izvedle prvo STEM-učno enoto z naslovom Ali so maske res samo zaščita? Medpredmetno smo se povezale učiteljice matematike, fizike in etike ter se lotile načrtovanja dejavnosti za reševanja aktualnega okoljskega problema.......

  • V decembru so se  sedmošolci OŠ Belokranjskega odreda Semič, v okviru prve STEM-učne enote Kako zagotoviti samooskrbo s svežo zelenjavo za vse dni v letu?, urili v korakih reševanja problema. V okviru strjenega način izvajanja pouka na daljavo, ki smo ga učitelji načrtovali medpredmetno, so učenci pri različnih predmetih pridobili nova znanja, ki......

  • Delovno srečanje namenjeno mreženju in kolegialnemu prijateljevanju med šolami. ...

(Visited 204 times, 1 visits today)