Slovenia

  • Šestošolci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik so iskali rešitve za zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ki jih uporabljamo na primer za tehtanje in prenašanje sadja. Najprej so učenci raziskali probleme, ki jih našemu planetu povzročajo plastične vrečke, v nadaljevanju so spremljali, koliko vrečk......

  • Prvo leto projekta smo v ospredje postavili formativno spremljanje prečnih veščin...

  • One of the aims of the ATS STEM Erasmus+ project is also to create a platform, a networking space for the pilot schools to share and exchange experiences and examples of good practice. For this purpose, we have organized two networking events “Zoom IN!” so......

  • Na Osnovni šoli Otočec sodelujemo v projektu s skupino šestih učiteljev naravoslovnih predmetov in z dvema oddelka učencev 7. in 8. razreda. S temi učenci razvijamo prečni veščini kritičnega mišljenja ter sodelovanja in komunikacije.   Spremljanje in vrednotenje prečnih veščin poteka v spletnem okolju Moodle, ki ga dopolnjujemo......

Resources

(Visited 813 times, 1 visits today)