OŠ Preska

OŠ Preska

logo_OŠ Preska
Šolski projektni tim OŠ Preska
Šolski projektni tim OŠ Preska
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Primož Jurman

Članice in člani:

  • Marija Oblak
  • Nina Poljanšek
  • Romana Franković
  • Mojca Jamnik
  • Katja Planinšek

 

Cilji v projektu ATS STEM

Želimo pridobiti nova znanja s področja prečnih veščin in jih vpeljati v svoje poučevanje.

Učencem pa želimo približati učenje s preiskovanjem in jih postaviti v vlogo aktivnega ustvarjalca učnega procesa.

Prva STEM učna enota na OŠ Preska

Članice tima OŠ Preska smo izvedle prvo STEM učno enoto z naslovom ‘Je zelenjava lahko nadomestilo za plastiko’.

Skupaj z učenci smo razvijale prečni veščini reševanje problemov in sodelovanje. Izvedle smo jo učiteljice kemije, matematike, tehnike in tehnologije in fizike ter učiteljica razredničarka, ki je pokrivala področje čustev. Namen naše STEM učne enote je bil, da bi učenci vedeli, da lahko problem nerazgradljive plastike rešijo z izdelavo in uporabo biorazgradljive plastike iz škroba ali mleka.
STEM učno enoto smo izpeljali v okviru naravoslovnega dne (5 ur), ure kemije (1 ura) in dveh ur tehnike in tehnologije preko aplikacije ZOOM.

Formativno smo prvo STEM učno enoto spremljali z naslednjimi digitalnimi orodji: Padlet, Mentimeter, Google Drive (Google document, Google forms) in Flipgrid. Navodila in povezave do aplikacijo so imeli učenci v šolski moodle spletni učilnici.
Učenci so reševali problem s sodelovanjem v naslednjih dejavnostih: ogled videoposnetka in prepoznavanje problema, izbor problema, iskanje informacij za rešitev problema, sooblikovanje kriterijev uspešnosti izdelka (biorazgradljiv krožniček), načrtovanje izdelave biorazgradljivega krožnička, samovrednotenje in medvrstniška povratna informacija na sodelovanje, vprašalnik počutja v skupini, izdelovanje biorazgradljivega krožnička, vrednotenje izdelka na posnetih filmčkih v skladu s kriteriji uspešnosti izdelka, diskusija o tem ali je bila izbrana rešitev dobra ali slaba, oblikovanje kriterijev uspešnosti reševanja problema in samovrednotenje reševanja problema.

Izpostavili bi pozitivno izkušnjo pri uporabi sob v aplikaciji ZOOM za skupinsko delo. Kot dobro se je izkazalo tudi oblikovanje osme sobe v kateri smo bili vsi sodelujoči učitelji in spremljali delo učencev s pomočjo aplikacij v katere so skupine pisale/vlagale dokaze reševanja problema. V sobe v katerih so bile skupine učencev smo intervenirale le z namenom spodbude in tehnične podpore.

(Visited 116 times, 1 visits today)