novice

The ATS STEM project and details about its pilot implementation in Cyprus are being disseminated through a video presentation in the 4th International Conference Literacy and Contemporary Society: Transitions in Digital Learning (12-13 May 2021).   [video width="1280" height="720" mp4="http://www.atsstem.eu/wp-content/uploads/2021/05/ATS-STEM-2019-2022-Cyprus.mp4"][/video]   The 4th International Conference Literacy and Contemporary Society: Transitions...

Na Osnovni šoli Otočec sodelujemo v projektu s skupino šestih učiteljev naravoslovnih predmetov in z dvema oddelka učencev 7. in 8. razreda. S temi učenci razvijamo prečni veščini kritičnega mišljenja ter sodelovanja in komunikacije.   [caption id="attachment_3114" align="aligncenter" width="450"] Učenci sooblikujejo kriterije uspešnosti za kritično mišljenje[/caption]  Spremljanje in vrednotenje prečnih...

Na osnovni šoli Oskarja Kovačiča smo v času pouka na daljavo v mesecu novembru izvedle prvo STEM-učno enoto z naslovom Ali so maske res samo zaščita? Medpredmetno smo se povezale učiteljice matematike, fizike in etike ter se lotile načrtovanja dejavnosti za reševanja aktualnega okoljskega problema....

V decembru so se  sedmošolci OŠ Belokranjskega odreda Semič, v okviru prve STEM-učne enote Kako zagotoviti samooskrbo s svežo zelenjavo za vse dni v letu?, urili v korakih reševanja problema. V okviru strjenega način izvajanja pouka na daljavo, ki smo ga učitelji načrtovali medpredmetno, so učenci pri različnih predmetih pridobili nova znanja, ki...

A participación en dinámicas novidosas participativas dentro do mundo STEM é unha das liñas nas que cremos que debe afondar o profesorado, para tentar manter a motivación dos estudantes, e axudalos a aproximarse de xeito máis agarimoso á ciencia. Asemade este tipo de metodoloxías cremos...

Coa participación neste proxecto, o que pretendemos é que o noso alumnado desenvolva as competencias STEM e acade activamente os obxectivos ODS coas actividades que poñamos en práctica dos ciclos de aprendizaxe que deseñamos. En definitiva e en esencia, buscamos que o alumnado aprenda de...

O noso centro conta cunha ampla experiencia en europeos tanto eTwinning como Erasmus+ e este curso decidimos participar na pilotaxe do Erasmus+KA3 ATS STEM coa expectativa de recibir unha formación axeitada para desenvolver estratexias de traballo e avaliación das competencias STEM co noso alumnado....

O centro educativo EDUARDO PONDAL ten plena confianza en que o proxecto europeo ERASMUS KA3 “Assessment of Tranversal Skills in STEM aporte ferramentas ós nosos docentes e afiánce a nosa labor para crear unha comunidade de aprendizaxe, onde o respecto, a tolerancia, a integración e...

El proyecto consiste en la creación de un invernadero con materiales reciclados y sistema de riego para la plantación y estudio de especies autóctonas y la posterior repoblación en un área cercana al centro, afectada por los incendios de 2017....

Consolidar o ensino STEM na nosa escola Valorar o método STEM como unha vía para desenrolar as capacidades dos nosos alumnos. Involucrar aos alumnos nas oportunidades que lles ofrece a educación STEM como ferramenta para a resolución de problemas no mundo real....