novice

Leren anders denken, leren probleemoplossend denken en onderzoeken Verschillende onderzoekstappen doorlopen Leren een gerichte onderzoeksvraag/hypothese stellen Leren gericht informatie verzamelen De leerlingen betrokken maken en interesse aanwakkeren voor STEM Leren coderen, programmeren...

Delen van ervaringen rond STEM-projecten binnen de leerplannen van W.O. lager onderwijs Inspiratie en kennis opdoen om onze leerlijn Techniek verder uit te bouwen. Zelf ervaring opdoen om projecten die leerlingen aanreiken te kunnen opbouwen....

Bevorderen van het creatief en probleemoplossend denken Ontwikkelen van technisch inzicht en vaardigheden in het kader van een algemene, brede ontwikkeling. Ontwikkelen van sociale vaardigheden om een probleem in groep aan te pakken en tot een duurzame oplossing te komen....

We willen een duidelijk STEM-kader geven waarmee de leerkrachten zowel in de talentacademie STEM als in de STEM-expert aan de slag kunnen. Bekendheid geven aan het feit dat er STEM gekozen kan worden vanaf het 1ste jaar. Via deze projecten willen we leerlingen ook juist...

Delen van ervaringen rond STEM-projecten binnen de nieuwe eindtermen SO Inspiratie en kennis opdoen om onze leerlijn STE(A)M binnen De Passer (=BuSO OV4 type 9) verder uit te schrijven binnen de sleutelcompetenties van de modernisering van het SO Koppelen van de sleutelcompetenties met het ATS...

V torek, 8. 12. 2020 je na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo videokonferenčno potekalo 8. delovno srečanje (v obliki učiteljskega izmenjevalnika) članov šolskih projektnih timov ATS STEM. Na srečanju so svoje izkušnje in znanje predstavile štiri osnovne šole: OŠ Preska: Spremljanje veščin sodelovanja in reševanja problemov...