novice

Nos meses de Novembro e decembro tivo lugar a presentación da formación do proxecto europeo KA3 ATS STEM no que participa a consellería de Cultura, Educación e Universidade. O proceso de formación inciouse coa presentación do marco do proxecto no mes de novembro: Como fase previa...

Be well and stay safe!  The ATS STEM team wishes all the members of our pilot schools, all our partners and everyone who follows our activities a Happy New Year. Let’s make it fabulous! Project activities from November 2020 Meetings Regular partner monthly on-line meetings (December 3rd, January...

    Kildare Education Support Centre (KESC), Ireland, is engaged in ongoing teacher professional development activities as well facilitating the ATS STEM pilot implementation in 14 schools, both primary and post-primary. The Centre has been offering professional development opportunities at a regional, national and international level since...

De wereld leren kennen door te ondernemen, te onderzoeken en partnerschap te creëren(a.d.h.v. projecten). Talenten ontwikkelen. Zichzelf ontdekken. Betere overgang van basis onderwijs naar secundair onderwijs....

Leren anders denken, leren probleemoplossend denken en onderzoeken Verschillende onderzoekstappen doorlopen Leren een gerichte onderzoeksvraag/hypothese stellen Leren gericht informatie verzamelen De leerlingen betrokken maken en interesse aanwakkeren voor STEM Leren coderen, programmeren...

Delen van ervaringen rond STEM-projecten binnen de leerplannen van W.O. lager onderwijs Inspiratie en kennis opdoen om onze leerlijn Techniek verder uit te bouwen. Zelf ervaring opdoen om projecten die leerlingen aanreiken te kunnen opbouwen....

Bevorderen van het creatief en probleemoplossend denken Ontwikkelen van technisch inzicht en vaardigheden in het kader van een algemene, brede ontwikkeling. Ontwikkelen van sociale vaardigheden om een probleem in groep aan te pakken en tot een duurzame oplossing te komen....