Belgium

Tijdens dit event hebben we een kort overzicht gegeven van het ATS STEM framework en de gevolgde methodologie binnen het project. Ook hebben we vanuit een grondige evaluatie van de pilootscholen in Europa resultaten kunnen delen betreffende de groei van STEM sleutelcompetenties via digitale beoordeling....

Op de SETT beurs in Gent was de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! trots om alle lopende projecten in de kijker te zetten. Het Erasmus+ project ATS STEM was hierin een echte blikvanger! Geïnteresseerden konden genieten van een visuele presentatie en hadden de mogelijkheid om...

Tijdens deze Kick-Off in Brussel met de GO!- pilootscholen hebben het nieuwe ATS STEM schooljaar een vliegende start gegeven. Wat hebben we besproken? krachtige elementen binnen het ATS STEM onderzoek. terugblik op het implementatie-jaar 2020-2021 wederzijdse verwachtingen van dit nieuwe jaar planning van de eerstvolgende...

We willen op een haalbare, leuke manier onze kinderen de duurzame ontwikkelingsdoelen aanleren, want we vinden dit ontzettend belangrijk in deze 21ste eeuw. Al brainstormend samen een project ontwikkelen waardoor de betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt én de doelen bereikt worden, lijkt ons een...

De wereld leren kennen door te ondernemen, te onderzoeken en partnerschap te creëren(a.d.h.v. projecten). Talenten ontwikkelen. Zichzelf ontdekken. Betere overgang van basis onderwijs naar secundair onderwijs....

Leren anders denken, leren probleemoplossend denken en onderzoeken Verschillende onderzoekstappen doorlopen Leren een gerichte onderzoeksvraag/hypothese stellen Leren gericht informatie verzamelen De leerlingen betrokken maken en interesse aanwakkeren voor STEM Leren coderen, programmeren...

Delen van ervaringen rond STEM-projecten binnen de leerplannen van W.O. lager onderwijs Inspiratie en kennis opdoen om onze leerlijn Techniek verder uit te bouwen. Zelf ervaring opdoen om projecten die leerlingen aanreiken te kunnen opbouwen....