CPI Plurilingüe O Cruce (Cerceda)

CPI Plurilingüe O Cruce (Cerceda)

cceu-cor
CPI-Plurilingue-O-Cruce
O equipo do centro:
  • Marcos Corgo Riveiro
  • Pilar Couceiro González
  • Asunción del Valle Cortinas
  • Isabel Iglesias Suárez
  • Raquel Veira Díaz (coordinadora)

Alumnado: dous grupos de 18 e 19 alumnos/as; 37 en total

O noso centro:

O CPI Plurilingüe O Cruce é, desde hai anos, referente no desenvolvemento  de proxectos europeos. A formación continua do profesorado resulta fundamental para poder manter esa traxectoria. Desexamos, que a través de proxectos interdisciplinares como este, o noso alumnado adquira novas competencias e participe en experiencias motivadoras e, moi especialmente, que esto sirva para fomentar vocacións STEM entre as nosas alumnas.

(Visited 214 times, 1 visits today)