Escuelas

A participación en dinámicas novidosas participativas dentro do mundo STEM é unha das liñas nas que cremos que debe afondar o profesorado, para tentar manter a motivación dos estudantes, e axudalos a aproximarse de xeito máis agarimoso á ciencia. Asemade este tipo de metodoloxías cremos...

Coa participación neste proxecto, o que pretendemos é que o noso alumnado desenvolva as competencias STEM e acade activamente os obxectivos ODS coas actividades que poñamos en práctica dos ciclos de aprendizaxe que deseñamos. En definitiva e en esencia, buscamos que o alumnado aprenda de...

O noso centro conta cunha ampla experiencia en europeos tanto eTwinning como Erasmus+ e este curso decidimos participar na pilotaxe do Erasmus+KA3 ATS STEM coa expectativa de recibir unha formación axeitada para desenvolver estratexias de traballo e avaliación das competencias STEM co noso alumnado....

O centro educativo EDUARDO PONDAL ten plena confianza en que o proxecto europeo ERASMUS KA3 “Assessment of Tranversal Skills in STEM aporte ferramentas ós nosos docentes e afiánce a nosa labor para crear unha comunidade de aprendizaxe, onde o respecto, a tolerancia, a integración e...

El proyecto consiste en la creación de un invernadero con materiales reciclados y sistema de riego para la plantación y estudio de especies autóctonas y la posterior repoblación en un área cercana al centro, afectada por los incendios de 2017....

Consolidar o ensino STEM na nosa escola Valorar o método STEM como unha vía para desenrolar as capacidades dos nosos alumnos. Involucrar aos alumnos nas oportunidades que lles ofrece a educación STEM como ferramenta para a resolución de problemas no mundo real....

Poder traballar as competencias STEM da man doutros centros europeos, aprender a desenvolver programas integrais, nos que o alumnado sexa o protagonista e nos que poidan afondar -de forma transversal- en tódalas competencias STEM, manter alta a motivación dos nosos estudantes, emocionar aos profesores involucrados,...

A participación do IES Xoán Montes no proxecto K3 ATS STEM supón unha oportunidade moi valiosa, xa que nos aporta un marco para levar a cabo un proxecto interdisciplinar no noso centro....