IES Xoan Montes

IES Xoan Montes

cceu-cor
IES-Xoan-Montes
O equipo do centro:

PROFESORADO PARTICIPANTE

  • Marta Coria Blanco (coordinadora)
  • Inés María Iglesias Rois
  • María Belén Díaz Pardo
  • María Rancaño Herrán
  • Manuel Veiga Díaz
  • Marta Pérez Lozano

ALUMNADO PARTICIPANTE

  • 3º ESO: 47 alumnos/as
  • 4º ESO: 56 alumnos/as

 

O noso centro:

A participación do IES Xoán Montes no proxecto K3 ATS STEM supón unha oportunidade moi valiosa, xa que nos aporta un marco para levar a cabo un proxecto interdisciplinar no noso centro. Nesa integración de saberes buscamos superar o concepto tradicional das ciencias, incorporando as ciencias sociais e outras materias artísticas, favorecendo a mellora das habilidades sociais do alumnado. A aplicación práctica dos coñecementos das distintas materias no contexto real do alumnado está a supoñer unha grande motivación así como unha aprendizaxe significativa. O desenvolvemento da autonomía, a autorregulación e a colaboración do alumnado son outras competencias que buscamos conseguir coa participación neste proxecto.

(Visited 559 times, 1 visits today)