IES Plurilingüe Rosalía de Castro

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

cceu-cor
IES-Plurilingue-Rosalia-de-Castro
O equipo do centro:

Nª de profesorado participante: 4

Nª de alumnado participante: 15

O noso centro:

A participación neste programa ten como obxectivos principais o desenvolvemento de proxectos cooperativos, interdisciplinarios e activos e a consolidación de competencias transversais do ámbito STEM entre o alumnado de 1º de ESO. Particularmente, farase fincapé no liderado das rapazas do grupo e na utilización de ferramentas dixitais que permitan a coordinación e execución colectiva do traballo, tanto entre o profesorado participante como, sobre todo, entre o alumnado.

(Visited 241 times, 1 visits today)