Author: Ivan Folgueira Perez

O CPI Plurilingüe O Cruce é, desde hai anos, referente no desenvolvemento de proxectos europeos. A formación continua do profesorado resulta fundamental para poder manter esa traxectoria. Desexamos, que a través de proxectos interdisciplinares como este, o noso alumnado adquira novas competencias e participe...

Nos meses de Novembro e decembro tivo lugar a presentación da formación do proxecto europeo KA3 ATS STEM no que participa a consellería de Cultura, Educación e Universidade. O proceso de formación inciouse coa presentación do marco do proxecto no mes de novembro: Como fase previa...