Author: kkatja

We always strive to improve and change our way of working so that we can challenge and encourage students to develop in their STEM skills. We research educational and fun methods of acquiring learning and practical lifelong knowledge....

Project activities from January 2020 Meetings Regular partner monthly on-line meeting (February 4th) 5th face-to-face partner metting organised virtually again: 02. 03. 2021 Third Virtual Partner Meeting (Krems, Austria)_1st day 04. 03. 2021 Third Virtual Partner Meeting (Krems, Austria)_2nd day 10. 03. 2021 Third Virtual Partner Meeting (Krems, Austria)_3rd day 11. 03. 2021 Third Virtual...

We willen op een haalbare, leuke manier onze kinderen de duurzame ontwikkelingsdoelen aanleren, want we vinden dit ontzettend belangrijk in deze 21ste eeuw. Al brainstormend samen een project ontwikkelen waardoor de betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt én de doelen bereikt worden, lijkt ons een...

Be well and stay safe!  The ATS STEM team wishes all the members of our pilot schools, all our partners and everyone who follows our activities a Happy New Year. Let’s make it fabulous! Project activities from November 2020 Meetings Regular partner monthly on-line meetings (December 3rd, January...

De wereld leren kennen door te ondernemen, te onderzoeken en partnerschap te creëren(a.d.h.v. projecten). Talenten ontwikkelen. Zichzelf ontdekken. Betere overgang van basis onderwijs naar secundair onderwijs....

Leren anders denken, leren probleemoplossend denken en onderzoeken Verschillende onderzoekstappen doorlopen Leren een gerichte onderzoeksvraag/hypothese stellen Leren gericht informatie verzamelen De leerlingen betrokken maken en interesse aanwakkeren voor STEM Leren coderen, programmeren...

Delen van ervaringen rond STEM-projecten binnen de leerplannen van W.O. lager onderwijs Inspiratie en kennis opdoen om onze leerlijn Techniek verder uit te bouwen. Zelf ervaring opdoen om projecten die leerlingen aanreiken te kunnen opbouwen....

Bevorderen van het creatief en probleemoplossend denken Ontwikkelen van technisch inzicht en vaardigheden in het kader van een algemene, brede ontwikkeling. Ontwikkelen van sociale vaardigheden om een probleem in groep aan te pakken en tot een duurzame oplossing te komen....