Spain

Motivación de participación. Dende o comenzo do instituto o profesorado do centro cre nunha educación integradora onde as competencias STEM ocupan un lugar primordial e vertebrador co obxectivo de dotar ao noso alumnado de habilidades fundamentais e igualadoras para os futuros e futuras cidadáns do...

O obxectivo do proxecto é facer divulgación de ciencia dende un centro de secundaria. O resultado vai ser un podcasta sobre ciencia, con diferentes tópico dentro do mesmo. Así haberá unha entrevista, a narración dun feito histórico, dunha experiencia química, dunha física. Tamén se fará...

Comezamos o proxecto con interese en coñecer experiencias novidosas e construtivas no ámbito STEM que nos permitiran ampliar perspectivas en relación coas nosas materias e alumnado. Integrar coñecementos metodolóxicos xa adquiridos con outras novas formas de traballar en toda Europa....

Imos a monitorizar a nosa producción de lixo, esto servirá a todo o centro para concienciar sobre os malos hábitos e sobre a nosa xestión dos residuos. Servirá para mellorar a xestión do centro e terá para os alumnos involucrados o claro beneficio de pilotar...

O noso gran reto como educadores é comezar a traballar para construír mellores oportunidades para o futuro dos nosos alumnos, desenvolvendo habilidades e competencias relacionadas coa innovación, independentemente da profesión á que se vaian a dedicar....

O CPI Plurilingüe O Cruce é, desde hai anos, referente no desenvolvemento de proxectos europeos. A formación continua do profesorado resulta fundamental para poder manter esa traxectoria. Desexamos, que a través de proxectos interdisciplinares como este, o noso alumnado adquira novas competencias e participe...

A participación neste programa ten como obxectivos principais o desenvolvemento de proxectos cooperativos, interdisciplinarios e activos e a consolidación de competencias transversais do ámbito STEM entre o alumnado de 1º de ESO. Particularmente, farase fincapé no liderado das rapazas do grupo e na utilización de...

Entendemos este proxecto como un reto de aprendizaxe baseado en ferramentas tecnolóxicas e unha oportunidade de investigación educativa tanto no noso alumnado como no profesorado....

O nos interese está baseada en que os alumnos son capaces de construír ou solucionar problemas, empregando a tecnoloxía axeitada e permitíndolles acceder a un coñecemento moito máis significativo e profundo....

Nos meses de Novembro e decembro tivo lugar a presentación da formación do proxecto europeo KA3 ATS STEM no que participa a consellería de Cultura, Educación e Universidade. O proceso de formación inciouse coa presentación do marco do proxecto no mes de novembro: Como fase previa...