De kn@ppe ontdekker

De kn@ppe ontdekker

logo_De kn@ppe ontdekker
SPT_De kn@ppe ontdekker
School project team

Directeur: Miranda Van Tulden

Leden: Romina Varsalona

Welke doelstellingen zijn voor jullie belangrijk binnen het ATS STEM-project:
  • De onderzoekcompetenties van de kinderen en het projectmatig leren werken op jonge leeftijd stimuleren en aanleren.
  • De kloof tussen het basis – en secundair onderwijs maximaal dichten.
Nieuwsflash

10/11/2020 Project BE-happy: virtueel bezoek bij imker (Facebook)

DOEL: bodem vormt buffer en levert voedingsstoffen à draagvlak voor al onze infrastructuren.

Bodemonderzoek:

  • Experiment 1: belang van humus in de bodem adhv 2 grondsoorten: humusrijk en humusarm.
  • Experiment 2: vergelijken van plantengroei op 2 verschillende bodemtypes: humusrijke aarde uit de tuin en zand.
  • Eperiment 3: het verschil in gedrag testen tussen kleibodem en zandbodem.
  • Experiment 4: het belang van regenwormen aantonen voor het afzetten en herverdelen van organisch materaal in de bodem.
  • Experiment 5: de ontwikkeling vergelijken van een plant op een verdichte en niet-verdichte bodem van éénzelfde bodemtype.

Behoefteonderzoek in school: welke insecten willen wij graag in onze school zien?
Insecten vergelijken en kijken naar hun belang rekeninghoudend met slaapruimte en verzorging.

(Visited 183 times, 1 visits today)