Sweden

  • Eleverna ska utveckla ett hållbart tänk som de kan använda både i skolan och i vardagen. Utveckla kunskaper inom praktiskt arbete i skolans no och teknik ämnen. Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta. Utveckla förmågan att gå från tanke till färdig produkt....

  • Målet är att primärt att väcka intresse hos eleverna för naturvetenskapliga frågeställningar och genom att fånga deras uppmärksamhet utveckla de åtta kärnkompetenser som ATS-STEM innebär. Alla åtta är elementara kompetenser som är inte bara av värde eller relevans för naturvetenskap men även för att eleverna kan fungera som myndiga medlemmar av ett demokratisk samhälle....

  • Our goal is to increase curiosity and gain knowledge about our surroundings, environment and sustainable development. Through a crossover approach, which involves all scientific subjects, we will develop process learning, by step by step approaching the goal "lifelong knowledge". The work will be language developing and involve practical and theoretical learning, with exciting and rewarding research. A task where we get a view of and chance to develop all the different STEM competencies such as problem-solving, innovation and creativity, communication and collaboration....

  • Att ha ett färdigt material som kan användas av alla lärare i olika stadier. 7-9 Förpackningar 4-6 Djur och växters anpassning till miljön....

(Visited 96 times, 1 visits today)