OŠ Antona Aškerca Velenje

OŠ Antona Aškerca Velenje

logo_OS-Antona-Askerca-Velenje
Šolski projektni tim OŠ Antona Aškerca Velenje
Šolski projektni tim

Ravnatelj: Zdenko Gorišek

Članice in člani:

  • Vanja Božič
  • Primož Hladnik
  • Sonja Zager
  • Nina Raško
  • Romeo Šalamon

 

Cilji v projektu ATS STEM

Učitelji vedno bolj opažamo, da so učenci premalo motivirani za delo in da njihova raven znanja pada. Prepričani smo, da so učenci sposobni več, kot to izkazujejo. S projektom bi se želeli naučiti in preizkusiti različne druge načine poučevanja ter metode dela, ki bi uspešno motivirale učence ter dvignile kakovost znanja na naši šoli. Na ta način bi učence spodbudili k temu, da bi znanje ponovno začeli doživljati kot pomembno vrednoto v življenju. Uspelo nam je zbrati odličen tim, ki želi narediti korak naprej in svoje novo znanje in izkušnje prenesti na ostale sodelavce na šoli.