Slovenia

  • V sklopu ATS STEM projekta na CKSG Portorož smo člani tima izpeljali prvo STEM učno enoto z naslovom ‘Spoznavanje učinka tople grede in vpliv rastlin na njeno delovanje’. Iz nabora prečnih veščin smo izbrali sodelovanje in komunikacija, saj smo mnenja, da je razvijanje teh veščin......

  • Šestošolci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik so iskali rešitve za zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ki jih uporabljamo na primer za tehtanje in prenašanje sadja. Najprej so učenci raziskali probleme, ki jih našemu planetu povzročajo plastične vrečke, v nadaljevanju so spremljali, koliko vrečk......

  • Prvo leto projekta smo v ospredje postavili formativno spremljanje prečnih veščin...

  • One of the aims of the ATS STEM Erasmus+ project is also to create a platform, a networking space for the pilot schools to share and exchange experiences and examples of good practice. For this purpose, we have organized two networking events “Zoom IN!” so......

Resources

(Visited 968 times, 3 visits today)