Slovenia

Šestošolci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik so iskali rešitve za zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ki jih uporabljamo na primer za tehtanje in prenašanje sadja. Najprej so učenci raziskali probleme, ki jih našemu planetu povzročajo plastične vrečke, v nadaljevanju so spremljali, koliko vrečk uporabi...

Na Osnovni šoli Otočec sodelujemo v projektu s skupino šestih učiteljev naravoslovnih predmetov in z dvema oddelka učencev 7. in 8. razreda. S temi učenci razvijamo prečni veščini kritičnega mišljenja ter sodelovanja in komunikacije.   [caption id="attachment_3114" align="aligncenter" width="450"] Učenci sooblikujejo kriterije uspešnosti za kritično mišljenje[/caption] Spremljanje in vrednotenje prečnih...

Na osnovni šoli Oskarja Kovačiča smo v času pouka na daljavo v mesecu novembru izvedle prvo STEM-učno enoto z naslovom Ali so maske res samo zaščita? Medpredmetno smo se povezale učiteljice matematike, fizike in etike ter se lotile načrtovanja dejavnosti za reševanja aktualnega okoljskega problema....

V decembru so se  sedmošolci OŠ Belokranjskega odreda Semič, v okviru prve STEM-učne enote Kako zagotoviti samooskrbo s svežo zelenjavo za vse dni v letu?, urili v korakih reševanja problema. V okviru strjenega način izvajanja pouka na daljavo, ki smo ga učitelji načrtovali medpredmetno, so učenci pri različnih predmetih pridobili nova znanja, ki...

V torek 16. marca je Zavod RS za šolstvo organiziral že deseto srečanje vodij šolskih timov. On-line srečanje je bilo namenjeno pregledu trenutnega stanja in načrtovanju dela v prihodnjih treh mesecih. ...