Belgium

  • Tijdens deze Kick-Off in Brussel met de GO!- pilootscholen hebben het nieuwe ATS STEM schooljaar een vliegende start gegeven. Wat hebben we besproken? krachtige elementen binnen het ATS STEM onderzoek. terugblik op het implementatie-jaar 2020-2021 wederzijdse verwachtingen van dit nieuwe jaar planning van de eerstvolgende......

  • We willen op een haalbare, leuke manier onze kinderen de duurzame ontwikkelingsdoelen aanleren, want we vinden dit ontzettend belangrijk in deze 21ste eeuw. Al brainstormend samen een project ontwikkelen waardoor de betrokkenheid van de leerlingen vergroot wordt én de doelen bereikt worden, lijkt ons een absolute kans. Door een meting aan het begin en op het einde van het project kunnen we goed zien hoe onze kinderen hierin evolueerden....

  • De wereld leren kennen door te ondernemen, te onderzoeken en partnerschap te creëren(a.d.h.v. projecten). Talenten ontwikkelen. Zichzelf ontdekken. Betere overgang van basis onderwijs naar secundair onderwijs....

  • Leren anders denken, leren probleemoplossend denken en onderzoeken Verschillende onderzoekstappen doorlopen Leren een gerichte onderzoeksvraag/hypothese stellen Leren gericht informatie verzamelen De leerlingen betrokken maken en interesse aanwakkeren voor STEM Leren coderen, programmeren...

Country news

Pilotschoolen
(Visited 124 times, 1 visits today)