Author: kkatja

Project activities from December 2019 Meetings: Partner monthly on-line meetings WPs' essential partner meetings on weekly or monthly base ATS STEM Mentor workshop, Tampere, 3/12/2019 2nd Partner Meeting in Tampere, Finland, 4th and 5th December 2019 (Day 1) 2nd Partner Meeting in Tampere, Finland, 4th and...

We prepared and carried out three webinars for Slovenian teachers. The common topics of the webinars were the development and assessment of transversal skills. The emphasis in the first webinar was on the development and assessment of inquiry-based learning. In the second webinar, teachers learned...

V našem timu želimo s sodelovanjem v projektu posodobiti pouk, še povečati interes učencev za učno delo in zvišati ravni zahtevnosti pri pouku, obenem pa tudi povečati interes učiteljev za medpredmetne povezave....

V našem timu želimo s sodelovanjem v projektu posodobiti pouk, še povečati interes učencev za učno delo in zvišati ravni zahtevnosti pri pouku, obenem pa tudi povečati interes učiteljev za medpredmetne povezave....

Vzpodbuditi pri učencih uporabo IKT tehnologije za pridobivanje novih znanj in ne zgolj komunikacijo na različnih socialnih omrežjih. Z vpeljevanjem formativnega spremljanja učence opolnomočiti, da bodo  znanje pridobivali samoiniciativno, samostojno in aktivirano z notranjo motivacijo. Razvijati kritično mišljenje, raziskovalni pristop in sodelovanje. Učence pripraviti na...

Želimo pridobiti nova znanja s področja prečnih veščin in jih vpeljati v svoje poučevanje. Učencem pa želimo približati učenje s preiskovanjem in jih postaviti v vlogo aktivnega ustvarjalca učnega procesa....

V okviru projekta pozitivno vplivati na sposobnost reševanja problemov, sodelovanja in komunikacije, učenje in čustvovanje ter na inovativnost in ustvarjalnost....